سقوط تابلوی تبلیغاتی در تبریز


1 کشته و ۳ مصدوم بر اثر سقوط تابلوی تبلیغاتی در کوی ولیعصر تبریز


۰ نظر