آخرین وضعیت مناطق زلزله زده کرمانشاه،یک هفته پس از حادثه


گزارش میدانی از شرایط امداد رسانی و حال و هوای مناطق زلزله زده در شروع روز هشتم 


۰ نظر