تصادف زنجیره ای شدید ۵۰ ماشین در تونل بانه


تصادف زنجیره ای 50 خودرو به دلیل یخ زدن جاده و بارش برف در گردنه خان، قبل از تونل بانه.


۰ نظر