علت پایین بودن آمار تلفات و خسارات زلزله‌ شدید در کرمان چیست؟


معاون استاندار کرمان از علت پایین بودن آمار تلفات و خسارات زلزله‌های شدید هجدک در کرمان می گوید...


۰ نظر