ورود مرگبار خودرو به یک باشگاه بدنسازی


در اتفاقی عجیب یک خودرو به داخل سالن یک باشگاه بدنسازی ورود و خساراتی را به این مجموعه وارد کرد.


۰ نظر