پس لرزه ها از استان کرمانشاه دست بردار نيستند!


پس از حدود سه هفته از وقوع زلزله کرمانشاه،همچنان پس لرزه های مختلفی در اقسام نقاط این استان رخ می دهد...


۰ نظر