اواین تصاویر از وقوع انفجاری مهیب در شهر حمص سوریه!


تصاویری ارسالی خبرنگار العالم از سوریه، لحظاتی پس از وقوع انفجاری مهیب در شهر حمص سوریه


۰ نظر