آتش سوزی در کالیفرنیا همچنان ادامه دارد


این آتش سوزی چند روزیست 200 کیلومتر از غرب کالیفرنیا را گرفتار کرده است.


۰ نظر