رانندگی در جهنمی از آتش و ودود ‌


آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا هنوز ادامه دارد.


۰ نظر