تصاویر هوایی از سیل عظیم در شمال شرقی ایتالیا


پس از چند روز باران سنگین، چندین رودخانه بزرگ از جمله انزا و پارما ظرفیت خود را از دست داده و موجب سیل گسترده ای در منطقه امیلیا-رومانیا در شمال شرقی ایتالیا شد.


۰ نظر