خودکشی مادر و دو فرزندش از ساختمان پردیس رضوانشهر!


مادری ۴۰ساله دو فرزند (دختر  ۱۱ ساله و پسر سه ماهه) خود را از طبقه پنجم ساختمان به خیابان پرتاب و سپس خود نیز اقدام به خودکشی کرد و خود مادر در دم جان باخت و دو فرزند به بیمارستان انتقال داده شده اند.


۰ نظر