لحظه وقوع زلزله 5.2 ريشتری ٢٩ آذرماه و صدای وحشتناک زلزله


۰ نظر