اینجا کویر لوت نیست؛ اینجا دریاچه ارومیه است!


طوفان نمک دریاچه خشکیده ارومیه


۰ نظر