چادرهای زلزله زدگان سرپل ذهاب در آتش سوخت


آتش سوزی در چادرهای زلزله زدگان سرپل ذهاب 96/10/06


۰ نظر