آتش سوزی در تکیه 100 ساله ی درکه تهران


صحنه هایی از آتش سوزی مهیب در تکیه ۱۰۰ ساله درکه در شمال تهران.


۰ نظر