واکنش وزیر نفت به منتقدان خاموش نشدن چاه نفت رگ سفید


آتش‌سوزی چاه نفتی رگ سفید بعد از نزدیک به دو ماه در 5 دی ماه خاموش شد.


۰ نظر