فعالیت دوباره آتش فشان سیانبونگ در کشور اندونزی


مردم اندونزی در روزهای پایانی سال 2017 با فوران کوه آتشفشان سینابونگ در جزیره سوماترا واقع در غرب اندونزی، بزرگترین فعالیت آتشفشانی در سال جاری میلادی را تجربه کردند.


۰ نظر