نیروی شهرداری در حال پاک‌سازی خسارات ناشی از اغتشاش


نیروی شهرداری در حال پاک‌سازی خساراتی که اغتشاش‌گران به اموال عمومی شهر وارد کردند.


۰ نظر