جزئیات انفجار مهیب در بیمارستان فیروزگر تهران


ساعت 15.34 بعد از ظهر امروز،صدای انفجار شدیدی از بیمارستان فیروزگر واقع در خیابان به آفرین کریمخان تهران شنیده شد...


۰ نظر