اولین تصاویر از نفتکش در حال سوختن ایران در سواحل شرقی چین


حادثه برخورد نفتکش ایرانی با کشتی باری در سواحل شرقی چین 96/10/17


۰ نظر