پیدا شدن اولین جسد در اطراف نفتکش منفجر شده ایرانی!


اولین جسد در اطراف کشتی نفتکش پیدا شد و برای شناسایی در حال انتقال است / حجم زیاد حریق باعث کندی عملیات اطفا شده است


۰ نظر