یک کارخانه بزرگ تولید رنگ در لندن دچار حریق شد


یک کارخانه بزرگ تولید رنگ در لندن دچار حریق شده و ستون عظیمی از دود و آتش را به آسمان فرستاد.


۰ نظر