فوری/نجات دو نفر از آتش سوزی خیابان انقلاب تهران


بعد ظهر امروز یک ساختمان در محدوده خیابان انقلاب تهران حد فاصل ستاد نجات اللهی و پل کالج آتش گرفت


۰ نظر