بازداشت خشونت‌آمیز، پاسخ پلیس آمریکا به اعتراض یک معلم زن!


بازداشت خشونت آمیز یک معلم زن توسط پلیس آمریکا در اعتراض به دادگاه.


۰ نظر