دردسرسازی شیرخشک های آلوده برای دولت فرانسه!


رسوايي يک کارخانه توليد شيرخشک فرانسه که برخي از توليداتش آلوده به باکتري سالمونلا شده بود، دامن فروشگاههاي بزرگ اين کشور را هم گرفت...


۰ نظر