تصادف شدید در اتوبان یادگار امام دقایقی پیش


تصاویر ضبط شده توسط یکی از هموطنان از تصادف شدید در اتوبان یادگار امام.


۰ نظر