انفجار یزرگ در نفتکش ایران مانع امداد رسانی تکاوران شد


امدادرسانی به نفتکش ایرانی در دریای چین 96/10/24


۰ نظر