خارج شدن وحشتناک یک هواپیما از باند فرودگاه در ترابوزان!


نجات معجزه آسای ۱۶۲ سرنشین یک هواپیما بر اثر خارج شدن از باند فرودگاه ترابوزان ترکیه.


۰ نظر