لحظات اولیه برخورد و انفجار کشتی سانچی


لحظه تصادف کشتی سانچی ساعت 8 شب به وقت محلی بوده. این ویدئو هم همون شب منتشر شده.


۰ نظر