تندباد و سیل در مناطق زلزله زده کرمانشاه


تندباد و سیل در مناطق زلزله زده کرمانشاه زندگی را برای شهروندان بسیار سخت کرده است.


۰ نظر