روایت زلزله زده ای که می خواست خانواده اش را در چادر آتش بزند!


به همراه ویدئویی که تلاش بر آتش زدن چادر و خانواده اش دارد...


۰ نظر