آخرین تصاویر ارسالی از محل آتش سوزی و طبقات ساختمان وزارت نیرو


محل آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو-فیلمی از طبقه منهای یک ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو


۰ نظر