آخرین خبرها از اطفای حریق در ساختمان وزارت نیرو


گزارشی از آخرین لحظات خاموش کردن آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو


۰ نظر