برخورد عقاب به شيشه هواپيما هنگام فرود در فرودگاه گرگان


لحظه برخورد عقاب با شيشه کاکپیت هواپيمای ATR72 هنگام فرود در فرودگاه گرگان


۰ نظر