فرار راننده ی چینی از انفجار تانکر حامل گاز طبیعی


در تصاویر ضبط شده از دوربین یک خودرو در چین، فرار راننده و سرنشینان آن از انفجار تانکر حمل گاز و آتش این انفجار نشان داده می‌شود.


۰ نظر