تصادف زنجیره‌ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان


تصادف زنجیره‌ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان و پائین بودن میزان دید.


۰ نظر