اشتباه مرگبار راننده مینی بوس برای جلوگیری از تصادف


راننده مینی بوسی در تلاش برای جلوگیری از تصادف، با انحراف به راست یک زن و کودک را در پایتخت قرقیزستان زیر گرفت.


۰ نظر