اولین تصاویر منتشر شده از هواپیمای سانحه دیده در مشهد


نقص فنی در چرخ هواپيمای فوکر 100 قشم اير و فرود اضطراری در مشهد باعث بسته شدن باند فرودگاه هاشمی نژاد شده است


۰ نظر