وضعیت شهر سنندج پس از بارش باران!


هم اکنون وضعیت شهر سنندج مرکز استان کردستان پس از بارش باران


۰ نظر