بررسی شرایط و احتمالات سقوط هواپیما توسط وزیر راه


توضیحات خلبان در مورد شرایط و احتمالات سقوط به عباس آخوندی


۰ نظر