آتش زدن خودرو مردم توسط دراویش آشوبگر


دراویش آشوبگر خودرو مردم را در خیابان آتش زدند.


۰ نظر