صحبتهای عجیب و حق به جانب راننده اتوبوس دراویش


گفت‌وگو با محمد ثلاث راننده اتوبوس دیوانه که منجر به شهادت ۳تن از افسران ناجا شد.


۰ نظر