ارتباط رادیویی با امدادگر حاضر در صحنه سقوط هواپیما


روز چهارم حادثه سقوط هواپیمای ATR 


۰ نظر