آیا مسافران هواپیمای آسمان پس از سقوط زنده بودند؟!


پیدا شدن مدرکی مبنی بر زنده بودن مسافران پس از سقوط هواپیما در پی جستجوها برای پیدا کردن پیکر مسافران هواپیمای تهران - یاسوج کپسول آتش نشانی این هواپیما درحالی که خالی شده است پیدا شد!!


۰ نظر