نجات معجزه آسای یک کودک مصری!


این کودک پس از سقوط از طبقه سوم یک ساختمان، بین آسمان و زمین در بغل مامور پلیس افتاد.


۰ نظر