فرود اضطراری هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام کرج


اولین تصاویر از فرود اضطراری هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام کرج


۰ نظر