خودکشی ۲ دختر جوان از پل کابلی در تبریز


لحظاتی پیش اقدام به خودکشی ۲ دختر جوان از پل کابلی تبریز؛ این دو دختر زنده هستند و از ناحیه دست و پا صدمه دیده اند. این دختران جوان ۱۶ و ۱۷ ساله هستند.


۰ نظر