کشته شدن یک کودک در حمله انتحاری در افغانستان


حمله انتحاری بعد از گذشت دو روز از پیشنهاد مذاکره با طالبان توسط رییس جمهور افغانستان


۰ نظر