تعیین زمان محاکمه عامل شهادت سه پلیس خیابان پاسداران


سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از برگزاری اولین جلسه پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به صورت علنی خبر داد...


۰ نظر