تصاویر دوربین مداربسته از سرقت مسلحانه در تبریز


یکی از شعب موسسه مالی اعتباری کوثرشعبه خیام تبریز در مورد سرقت قرار گرفت.


۰ نظر